Simpele vuistregels voor de baseline, discontovoet en evaluatieperiode in een business case

Kosten en baten analyse voor gevorderden In ons dagelijks leven, maken we allemaal simpele business cases: wegen de kosten op tegen de baten die we verwachten? Vaak lukt dit nog wel “achter op een sigarendoosje” maar voor grotere of complexe investeringen wordt een financieel model gebouwd om te kunnen beoordelen …

4 tips to foster the potential of machine learning in the public sector

Do you want to improve the quality of your service while using less resources? Research* on the potential value of machine learning for public services concludes that implementing virtual assistants allows you to kill those two birds with one stone. In this article you’ll find some practical tips that will …