Voorbeelden van uitgevoerde projecten op gebied van Business Case en Batenmanagement

  • Projectleider voor het ontwikkelen van business cases bij een landelijke overheidsorganisatie. Drie keer een team van 15-20 senior professionals intensief gecoacht zodat zij in 6 weken tijd een advies en business case konden presenteren aan hun directie.
  • Advies over het inrichten van batenmanagement voor een HR-veranderprogramma bij een farmaceut; een aanpak voor het periodiek opstellen van een dashboard waaruit duidelijk werd hoe de reorganisatie verliep.
  • Business case adviseur bij een landelijke overheidsorganisatie. Verantwoordelijk voor het opstellen van de business case voor de aanschaf en implementatie van een ERP systeem waarbij de uitdaging lag in het meekrijgen van zowel staf- , lijn- en projectorganisatie in de organisatieverandering.
  • Projectleider Business Case: verantwoordelijk voor de financiële onderbouwing van het transformatieplan voor de invulling van de nieuwe visie en digitale strategie van een landelijke overheidsorganisatie.
  • Voor een gemeente is een Business Case opgesteld over de baten en lasten van digitalisering van archivering en document management.
  • Business case adviseur voor onderzoeken rondom Duurzame Inzetbaarheid en Collectieve contracten bij een ministerie; opstellen van ex-ante (achteraf) kosten/baten analyses van initiatieven van werkgevers om andere werkgevers te inspireren om te investeren in duurzaamheid.
  • Projectleider Business case bij een landelijke overheidsorganisatie voor het identificeren, beoordelen en evalueren van vernieuwingsprojecten binnen de primaire processen. Coördinatie van het opstellen van ca. 35 business cases door de lijnorganisaties, en het samenbrengen van al deze projecten in een totaal overzicht. Advies over governance en het werkend krijgen van waardegericht besluiten en besturen.
Deel deze pagina: