Een stevige financiële basis: de onmisbare kracht in projectmanagement

Een stevige financiële basis: de onmisbare kracht in projectmanagement Projectleiders bruisen vaak van passie en energie wanneer ze spreken over de waarde van hun project voor de organisatie en de verbetering van (digitale) dienstverlening aan klanten. Toch wordt het opstellen van een degelijke kosten/baten-analyse vaak als een verplichting gezien, eerder …

Simpele vuistregels voor de baseline, discontovoet en evaluatieperiode in een business case

Kosten en baten analyse voor gevorderden In ons dagelijks leven, maken we allemaal simpele business cases: wegen de kosten op tegen de baten die we verwachten? Vaak lukt dit nog wel “achter op een sigarendoosje” maar voor grotere of complexe investeringen wordt een financieel model gebouwd om te kunnen beoordelen …