Innovation in the Public Sector: harnessing technology for enhanced Business Cases

Innovation in the Public Sector: harnessing technology for enhanced Business Cases In the public sector, where resources are often limited and accountability is paramount, the integration of innovative technologies can be transformative. Machine learning, for instance, offers public organizations an unprecedented opportunity to optimize their processes, leading to improved services …

Een stevige financiële basis: de onmisbare kracht in projectmanagement

Een stevige financiële basis: de onmisbare kracht in projectmanagement Projectleiders bruisen vaak van passie en energie wanneer ze spreken over de waarde van hun project voor de organisatie en de verbetering van (digitale) dienstverlening aan klanten. Toch wordt het opstellen van een degelijke kosten/baten-analyse vaak als een verplichting gezien, eerder …

Simpele vuistregels voor de baseline, discontovoet en evaluatieperiode in een business case

Kosten en baten analyse voor gevorderden In ons dagelijks leven, maken we allemaal simpele business cases: wegen de kosten op tegen de baten die we verwachten? Vaak lukt dit nog wel “achter op een sigarendoosje” maar voor grotere of complexe investeringen wordt een financieel model gebouwd om te kunnen beoordelen …