Een overzicht van projecten in de rol van Change Manager

Opdrachten uitgevoerd op het gebied van organisatieverandering als gevolg van nieuwe technologie, voornamelijk in de maakindustrie. Een aantal voorbeelden:

  • Projectleider Business Readiness Inhouse bank/payment factory. Om meer grip te krijgen op het cashmanagement bij 12 landen in Europa werd een geautomatiseerde oplossing ontwikkeld om Accounts Payables te optimaliseren. Verantwoordelijk voor het aansluiten van ‘business’ wensen bij de IT ontwikkelaars en de veranderstrategie en communicatie vanuit het project
  • Projectleider Review Change Management Strategy. Assessment van de veranderaanpak bij een SAP implementatie en op basis daarvan aanbevelingen gedaan in een Change Action plan, een Change Realization plan en Communication plan
  • Change Manager in het programma management van een wereldwijde SAP implementatie van totaal 125 professionals vanuit IT en financiën, en lijnmanagers uit m.n. de USA, India, Maleisië en Zuid Afrika.
  • Change Manager voor een EMEA-breed Finance SAP Reporting optimalisatie project. Verantwoordelijk voor ontwerp en uitvoering van de Change Strategy en het coördineren van het ontwikkelen van de Training Strategy en bijbehorend trainingsmateriaal
  • Change Manager voor de ontwikkeling van een iPad Reporting app met financiële management informatie. Sparring partner voor de Product Owner uit de Executive Board over de inhoud,  gebruiksvriendelijkheid en look&feel van de app
  • Change Manager bij de afsplitsing van een divisie met 14.000 werknemers. Verantwoordelijk voor het opzetten en leiden van workshops om middenkader te mobiliseren
Deel deze pagina: