Ik ontwikkel een Society Value Model om zowel maatschappelijke baten als kosten van beleidsvoorstellen in kaart te brengen, en ze te verdelen over verschillende stakeholders.

In deze workshop deel ik de stand van zaken en leer ik graag van deelnemers om het model verder aan te scherpen.

Niets gevonden

Er zijn geen resultaten gevonden