Evenementgegevens


Eerste workshop voor geïnteresseerden in het model dat in ontwikkeling is. Focus ligt op het helder krijgen van de hoofdbeleidsterreinen waar sociale impact te maken is. Voorlopig bevat het model de categorieën:

Arbeidsparticipatie

Duurzaamheid & Milieu

Veiligheid

Compliantie (voldoen aan wet-en regelgeving)

Eerlijkheid (mensenrechten)