Over Moniek

Sinds 2003 werk ik als extern organisatieadviseur, vooral in de publieke sector. Eerst als Senior Manager bij Capgemini Consulting waar ik naast mijn projecten ook teamleider was voor het Digital Value Management team. In januari 2019 ben ik mijn eigen adviesbureau begonnen: Moniek Nelissen Advies & Coaching.

Mijn favoriete onderwerpen zijn: doelen stellen en bereiken, (financiële) bedrijfsvoering en leiderschap & sturen. In mijn projecten zit altijd een veranderkundige component en richt ik me op het creëren van business- en maatschappelijke waarde.

Daarnaast geef ik (online) trainingen en begeleid ik teamsessies voor leiders met visie en hun MT’s.

Ik woon samen met Mario en dochter Rosalie in Dordrecht.

Grip – Focus – Overzicht – Keuzes maken

Hierin ligt mijn kracht. Ondersteunen bij het krijgen van inzicht en overzicht, en op basis daarvan sturing geven om ambities te bereiken. Even een stapje terug en orde scheppen. Mijn aanpak daarin is zowel zakelijk als menselijk. Ik combineer ‘harde’ zaken zoals kwantificeren, sturingsprincipes, PDCA en business case, met ‘zachte’ zaken door oog te houden voor bestuurlijke en maatschappelijke context, en het verkrijgen van draagvlak binnen de eigen organisatie.

Mijn professionele waarden

  • Professionaliseren: bedrijfsmatig werken in (semi-)overheid. Hanteren en toepassen van methodieken, kaders, procesbegeleiding, veranderkunde, besturing van organisaties en projecten
  • Vooruitgang: Ik ben een ’bouwer’ en zie kansen voor vernieuwing en verbetering en kan deze omzetten in resultaat
  • Verantwoordelijkheid: Ik werk vanuit mijn hart en wil het goede doen
  • Betrouwbaar: Ik zoek de verbinding op inhoud en op persoonsniveau, en hanteer het adagium afspraak = afspraak
  • Duidelijk: vinger op de zere plek leggen en dit bespreekbaar maken. Ik geef eerlijke feedback

Deel deze pagina: