Investeren in Duurzame inzetbaarheid vraagt lange termijn visie maar levert resultaten op de korte termijn.

Hogere productiviteit en werknemersbetrokkenheid, minder verzuim, gezonde, gelukkige en gemotiveerde werknemers. Dat is wat investeren in duurzame inzetbaarheid werkgevers brengt. In de zomer van 2012 heeft Capgemini Consulting in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezocht naar aansprekende praktijkvoorbeelden van bedrijven en instellingen die  investeerden in Duurzame Inzetbaarheid van hun werknemers en daarmee aantoonbaar succesvol zijn. Het doel van SZW was om met deze prikkelende business cases andere werkgevers ervan te overtuigen dat investeren in Duurzame inzetbaarheid loont.

Business Case Duurzame inzetbaarheid

Elke organisatie bevindt zich in een unieke uitgangssituatie door de sector waarin hij opereert, de omvang van het bedrijf en ook de externe omgeving. Duurzame Inzetbaarheid kent een breed palet aan maatregelen en instrumenten variërend van klassieke thema’s als opleiden en veiligheid, maar ook nieuwe thema’s als arbeidsmobiliteit en vertrouwen. De keuzes die gemaakt worden verschillen per sector, omvang bedrijf, maar ook de context zoals bijvoorbeeld economische omstandigheden. 

Voorbeelden van duurzame inzetbaarheid in de praktijk

Zo zijn succesverhalen met vrij klassieke thema’s zoals arbo (BIGA-groep), veiligheid (Rockwool) en gezondheid (IHC Merwede) die met name in de maak-industrie voorkomen, doorgerekend. In dienstverlenende sectoren leerden we dat vooral thema’s zoals werkdruk (Beter Wonen /CSR), het verleggen van management- en planingsverantwoordelijkheid op team-niveau (Thebe) en het faciliteren van arbeidsmobiliteit door het op sectorniveau aanbieden Van Werk Naar Werk-trajecten (SSWT), aan de orde zijn. Ook hier was het mogelijk om overtuigende business cases op te stellen en konden we vaststellen dat werkgevers wel degelijk kunnen ‘verdienen’ aan duurzame inzetbaarheid .

Voordelen van lange termijn visie op inzetbaarheid

De ‘financiële winst’ van Duurzame Inzetbaarheid is terug te vinden bij de traditionele indicatoren, te weten verzuimreductie en productiviteitsverhoging. Daarom is in het onderzoek een hypothetische business case gemaakt waarbij berekend is wat 1% verzuimreductie en 1% productiviteitsstijging zou betekenen per werkzame Nederlander. Met een werkzame beroepsbevolking van 6,3 miljoen betekent dit respectievelijk een afname van de kosten van € 412,- en een toename van € 953,- per werkzame Nederlander. Voor een bedrijf van 100 medewerkers in potentie dus een reductie van minimaal € 41.000 per jaar en/of een omzetstijging van € 95.000 per jaar. Er valt dus wel degelijk te verdienen aan Duurzame Inzetbaarheid.

Goed werkgeverschap

Duurzaamheid gaat per definitie over de lange termijn. Dus hoewel de positieve financiële waarde belangrijk was in de (interne) besluitvorming, zagen we bij alle betrokken werkgevers dat leidend voor hen is en was bij de keuzes dat men verantwoordelijkheid wil nemen voor de eigen medewerkers. Goed werkgeverschap dus als doorslaggevend argument om met Duurzame Inzetbaarheid aan de slag te gaan. Dat de beoogde interventies op relatief korte termijn voordeel oplevert is natuurlijk een pré, maar met het oog op de vergrijzende beroepsbevolking en de verminderde aansluiting van onderwijskwalificaties op de arbeidsmarkt, wil een werkgever vooral continuïteit voor zijn onderneming én zijn menselijk kapitaal. Juist die bedrijven die zich al volop bewust zijn van de komende tekorten op de arbeidsmarkt en het belang van –behoud-  goed opgeleid personeel ook in de toekomst zien we voorlopen op het terrein van duurzame inzetbaarheid, zoals Rockwool en IHC Merwede.

Feiten en financiële uitkomsten combineren voor eigen visie op Duurzame inzetbaarheid

Aan de ene kant zien we dat werkgevers, ook voor hun strategische HR-planning keuzes willen maken op basis van feiten en financiën. Aan de andere kant zien we dat werkgevers ook steeds meer zien dat cruciaal in de duurzame  werkgevers-werknemers –relatie in de toekomst vertrouwen en betrokkenheid is. Inzicht in de kwantitatieve maar ook kwalitatieve  toegevoegde waarde van Duurzame Inzetbaarheid helpt om duurzame inzetbaarheid concreet en resultaatgericht handen en voeten te geven. Om succesvol te worden met Duurzame Inzetbaarheid zal de HR-functionaris beide nodig hebben om van mooie visie-documenten en beleidsstukken werkende en waarde-toevoegende projecten te maken waarin Duurzame inzetbaarheid tot leven komt.

Meer weten over kengetallen in een business case? Download mijn gratis Checklist Business Case. Of stuur me een mailtje!

Deze blog is geschreven na afronding van een project voor het Ministerie van SZW in 2012, waarin ex-ante business cases zijn opgesteld over Duurzame Inzetbaarheid initiatieven. De publicatie verscheen eerder op mijn LinkedIn pagina en op de blogsite van Capgemini. Met dank aan Sabine van Eck, projectleider.

Deel deze pagina: