Zakelijke én menselijke aanpak

Projecten die ik heb uitgevoerd gaan over waarde toevoegen. Daarbij gaat het niet alleen over financiële waarde, maar ook over maatschappelijke impact maken. “Hoe ondersteun ik een specifieke groep burgers met mijn producten of diensten?” Of: “hoe onderneem ik op een duurzame manier?” Ik kan je op verschillende manieren ondersteunen om jouw ambities waar te maken, waarbij ik een zakelijke aanpak hanteer met oog voor de menselijke kant.

Zakelijk: ambities kwantificeren en baten monitoren met een business case

Opdrachten gaan over het behalen van (financieel) resultaat, het lean maken van de interne processen of het moderniseren en digitaliseren van de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een (maatschappelijke) kosten/baten analyse of een KPI dashboard.

Menselijk: ambities realiseren door anderen mee te krijgen

Mijn veranderkundige ervaring ligt in het begeleiden van de implementatie van grote IT programma’s. Ook faciliteer ik workshops of evenementen met als doel mobiliseren van medewerkers en verhogen van draagvlak voor verandering. Mijn kennis breng ik ook over als trainer/coach.

Mijn professionele waarden

  • Professionaliseren: bedrijfsmatig werken in (semi-)overheid. Hanteren en toepassen van methodieken, kaders, procesbegeleiding, veranderkunde, besturing van organisaties en projecten
  • Vooruitgang: Ik ben een ’bouwer’ en zie kansen voor vernieuwing en verbetering en kan deze omzetten in resultaat
  • Verantwoordelijkheid: Ik werk vanuit mijn hart en wil het goede doen
  • Betrouwbaar: Ik zoek de verbinding op inhoud en op persoonsniveau, en hanteer het adagium afspraak = afspraak
  • Duidelijk: vinger op de zere plek leggen en dit bespreekbaar maken. Ik geef eerlijke feedback
Deel deze pagina: