balans zoeken tussen traditionele waarden en nieuw denken

Financiële waarde creëren is belangrijk, maar dat is niet het enige waar het om draait. Daarom ontwikkel ik een Society Impact Model. Met dit model is het mogelijk om zowel maatschappelijke baten als kosten van beleidsvoorstellen in kaart te brengen, en te verdelen over verschillende stakeholders. Ook kan het gebruikt worden als basis voor een dashboard om te monitoren dat de beoogde waarde gerealiseerd wordt.

Maatschappelijke of publieke impact is voor elke organisatie anders. Voor bijvoorbeeld een gemeente gelden het verhogen van arbeidsparticipatie en het verbeteren van de leefomgeving of het milieu als belangrijke onderdelen van hun ‘waarde’. In de kleding branche is het voorkomen van kinderarbeid een kernthema. Een project over maatschappelijke waarde begint daarom altijd met het vaststellen van de doelen van de organisatie. Een mooi startpunt vormen de Social Development Goals.

Mijn missie is om inzichtelijk te maken wat de financiële en maatschappelijke waarde is van goede ideeën om besluitvormers te overtuigen ze uit te voeren

Het is ook belangrijk om alle stakeholders te betrekken, zowel binnen als buiten de organisatie. Denk aan beslissers, geldverstrekkers, experts op gebied van milieu-metingen, kwaliteit-bewakers en certificering. Maar ook politiek, en burgers of specifieke doelgroepen waarvoor de maatschappelijke impact bedoeld is.

Als laatste formuleer je normen per doelen en stakeholder. Op deze manier kan tussentijds gemeten worden wat de voortgang is, en weet men waar bijgestuurd moet worden.

Meer weten? Of wil je meedenken of meepraten over het Society Impact Model?

Deel deze pagina: