Een stevige financiële basis: de onmisbare kracht in projectmanagement

Een stevige financiële basis: de onmisbare kracht in projectmanagement Projectleiders bruisen vaak van passie en energie wanneer ze spreken over de waarde van hun project voor de organisatie en de verbetering van (digitale) dienstverlening aan klanten. Toch wordt het opstellen van een degelijke kosten/baten-analyse vaak als een verplichting gezien, eerder …