Simpele vuistregels voor de baseline, discontovoet en evaluatieperiode in een business case

Kosten en baten analyse voor gevorderden In ons dagelijks leven, maken we allemaal simpele business cases: wegen de kosten op tegen de baten die we verwachten? Vaak lukt dit nog wel “achter op een sigarendoosje” maar voor grotere of complexe investeringen wordt een financieel model gebouwd om te kunnen beoordelen …